วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.55 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2561 "โคกกลอยเกมส์" ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และให้อภัย รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ขจัดปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กในกลุ่มนักเรียน โดยมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลโคกกลอยทุกแห่งส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วย

   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา