หนังสือเวียน

  1. หนังสือเวียน[รวม]
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
  3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  4. กลุ่มงานอำนวยการ
  5. ศูนย์ดำรงธรรม
  6. ตรวจสอบภายใน

List of Articles - Free Version

 

ดูทั้งหมด    search icon 614x460

List of Articles - Free Version

 

ดูทั้งหมด    search icon 614x460
next
prev
   
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561 16:53

อบจ.พังงาทุ่มงบประมาณ 1 ล้านบาท ระเบิดศึกฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3

Written by
Rate this item
(0 votes)
อบจ.พังงาทุ่มงบประมาณ 1 ล้านบาท ระเบิดศึกฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 https://www.facebook.com/Andamanfocusnews

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา นายสุทธิพงศ์ โกยสกุล ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดพังงา นายบรรพต ตันติเพชราภรณ์ ประธานจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬา ฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เชื่อมความสัมพันธ์ โดยมี คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จากทุกอำเภอ และผู้แทนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมการแถลงข่าวและจับลูกปิงปองแบ่งสายการแข่งขันในแต่ละประเภท
นายบำรุง ปิยนามวานิช กล่าวว่า อบจ.พังงาได้จัดงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท จัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.พังงาคัพ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพังงา ยกระดับกีฬาฟุตบอลในจังหวัด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน ได้พบปะสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน ขยายไปสู่การติดต่อประสานงานในการร่วมพัฒนาจังหวัดในทุกมิติให้สำเร็จลุล่วง โดยในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ประเภทประชาชนชายในท้องถิ่นจังหวัดพังงา และประเภทอาวุโสภายในจังหวัดพังงา โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 ทีม แข่งขันในระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา

Read 11156 times
   
© จังหวัดพังงา