วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 11:37

จัดมหกรรมคอนเสิร์ต “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” ครั้งที่ 3 เพื่อตั้งกองทุนให้น้องได้เรียน

Written by
Rate this item
(0 votes)
นายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่ นายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่
23 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 2 จังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายจุมพลทองตัน หรือโกไข่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมในการเตรียมการจัดกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ต “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนของจังหวัดพังงา เพื่อให้เด็กนักเรียนพังงาได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตื่นรู้และเห็นความสำคัญของวิชาสุนทรียศาสตร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างคนให้เติบโตเป็นคนดีมีสุนทรียะ โดยจะมีการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตนำทีมศิลปินโดยโกไข่และเพื่อนศิลปินอีกมากมายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ณ ถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
นายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่ กล่าวว่า อยากจะทำประโยชน์ให้บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งจังหวัดพังงาเองมีโรงเรียนค่อนข้างมาก การจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และทัศนศิลป์ให้แก่เด็กนักเรียนอล้ว ทั้งยังเป็นการหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์พื้นฐานให้พอเพียงต่อการจัดอบรมให้ความรู้ เช่น ค่ายดนตรี ศิลปะ ให้กับครูและเด็กๆ ได้สอน และเรียนด้านสุนทรียศาสตร์ด้วยความสุข
ทั้งนี้ จะเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินค่ายดัง และศิลปินรับเชิญ อาจารย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี รวมทั้งการแสดงของนักเรียนในศิลปะแขนงต่างๆ ร่วมกับศิลปินบนเวที การจัดลานทัศนศิลป์ หัถศิลป์ คีตศิลป์ การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจังหวัดพังงา สอนระบายสี สอนปั้นดินน้ำมัน การวาดภาพ โดยวิทยากรมืออาชีพ
Read 9991 times Last modified on วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 11:48
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา