วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2560 09:40

มูลนิธิกาญจนบารมีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

Written by
Rate this item
(0 votes)
เจ้าหน้าที่กำลังให้ความรู้กับประชาชน เจ้าหน้าที่กำลังให้ความรู้กับประชาชน https://www.facebook.com/Andamanfocusnews

 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและโรงพยาบาลพังงา เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ฟรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2555 โดยมีกลุ่มสตรีที่สนใจเข้าร่วมการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก
นางศรีทัศน์ บุญวรรโณ ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยได้รับพระราชานุญาตจากสมพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยพยวรางกูร เพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความตระหนักของการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรี โดยเกิดจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ มาพบแพทย์ล่าช้า จนเกิดการลุกลามและแพร่กระจายของมะเร็งเต้านม ซึ่งการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจโรคใน 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม อย่างไรก็ตาม นอกจากมูลนิธิกาญจนบารมี นำเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังจัดนิทรรศการและให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมด้วย

Read 8814 times
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu

 

   
© จังหวัดพังงา