วันอาทิตย์, 12 กุมภาพันธ์ 2560 09:46

ผลประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในงานกาชาดพังงา

Written by
Rate this item
(0 votes)

ผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์หรือเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
รางวัลเสียงทอง

ประเภท นายอำเภอ
รางวัลชนะเลิศ นายประวิน แสงสุริยา นายอำเภอทับปุด(หมายเลข 6)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีระศักดิ์ ทองเกต ปลัดอำเภอกะปง(หมายเลข2)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอคุระบุรี (หมายเลข 3)
รางวัลชมเชย นายสราวุฒิ ชนะเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง (หมายเลข 4)
รางวัลเสียงทอง
ประเภท รวม
รางวัลชนะเลิศ นางสาวกีรติ ธรรมชาติ(หมายเลข 5) ตัวแทนนายอำเภอตะกั่วทุ่ง
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอนุศักดิ์ ปานภักดี(หมายเลข8) ตัวแทนอำเภอกะปง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
 (หมายเลข 1)
รางวัลชมเชย นายวิฑูล บุญสบ(หมายเลข 20) ตัวแทนจากอำเภอเกาะยาว

รางวัลขวัญใจมหาชน
ประเภท นายอำเภอ
รางวัลชนะเลิศ นายสราวุฒิ ชนะเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง (หมายเลข 4) คะแนน 74,000 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอคุระบุรี (หมายเลข 3) คะแนน 57,000 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอเกาะยาว คะแนน 54,000 คะแนน

รางวัลเสียงทอง ประเภท รวม
รางวัลชนะเลิศ นายวิฑูล บุญสบ(หมายเลข 20) ตัวแทนจากอำเภอเกาะยาว
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสนธยา ยุคุณธาราภิรักษ์ (หมายเลข 19) ตัวแทนอำเภอ เกาะยาว
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม (หมายเลข 14)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่
าวพังงา
สำหรับคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย
1.นายจุมพลทองตัน ศิลปินนักร้องค่ายแกรมมี่ ประธานกรรมการ
2.นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ ครูโรงเรียนอนุบาล
3นายกฤติชรินทร์ ศรีงาม ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา
4.นายซามูแอล นุ่นทอง ครูโรงเรียนสตรีพังงา และนายประยูร แทนบุญ ผอ.โiงเรียนบ้านทับช้าง

Read 6768 times Last modified on วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560 09:55
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา