วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560 09:46

เปิดตลาดนัดเกษตรลานหลวงพ่อทวดทุกวันศุกร์ ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

Written by
Rate this item
(0 votes)

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในภาวะที่พืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ กำลังประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนาน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จังหวัดพังงาจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมรายได้ และได้เปิดตลาดนัดเกษตรบริเวณลานด้านหน้าองค์หลวงพ่อทวด ข้างศาลากลางจังหวัดพังงา ในทุกเช้าวันศุกร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตไม่มากและไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเอง และต้องขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาต่ำ
        นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า การมีตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อยจะเป็นการช่วยเกษตรกรไม่ให้ประสบกับภาวะขาดทุนได้ และเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรด้วย ซึ่งไม่ต้องรวบรวมผลผลิต ที่มีจำนวนน้อยไปหาตลาดที่มีระยะทางไกลจากแหล่งผลิต ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงขึ้น เกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ตัดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ให้สินค้ามีคุณลักษณะและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีการดำเนินงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด


สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจที่จะนำผลผลิตการเกษตรไปจำหน่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0 7648 1466

Read 4401 times
   
© จังหวัดพังงา