AddToAny Buttons

   
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (398)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

ธ1

ธ2

ธ3

ธ6

ธ7

วันนี้​ (11 พฤศจิกายน 2564)​ เวลา​ 11.00​ น.​ นายจำเริญ​ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ มอบหมายให้​ นายธรรมนูญ​ ศรีวรรธนะ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ เป็นประธานเปิดงาน​ "Online Business​ Matching Phang nga International Partnerships and Identity Product Local​ 2021" ณ​ ห้องประชุมสุรินทร์​ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก​ อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา​ โดยมี​ นางสาววรนิษฐ์​ อภิรัฐจิรวงษ์​ พาณิชย์จังหวัดพังงา​ กล่าวต้อนรับ​ และมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติภายในงานด้วย  ทั้งนี้​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา​ กล่าวว่า​ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สำคัญ และส่วนใหญ่​ประกอบอาชีพเกษตรกรรม​ โดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ​ คือ​ ยางพารา​ เป็น​หนึ่งในสินค้าสำคัญของประเทศ​ นอกจากนั้นจังหวัดพังงายังมีสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าชุมชน​ สินค้า​สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นอีกมากมาย​ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งจังหวัดพังงาและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ​(สคต.)​ ได้ริเริ่มจัดงานดังกล่าว​ เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา​ ไม้ยางพารา​ และผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวเนื่อง​ รวมถึงเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร​ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพังงา​ เป็นการเชื่อมโยงการจำหน่ายกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ​ อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้ขยายตัว​ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

จ1

 

จ2

 

จ3

 

จ4

 

จ5

 

จ6

 

จ9

รองนายกจุรินทร์ ติดตามกลั่นกรองโครงการของ 6 จังหวัดอันดามัน เคาะ 17 โครงการสำคัญ งบ 2,128 ล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.สัญจร 16 พ.ย.นี้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564                                                                                                             นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) เพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มจังหวัดอันดามัน ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้มาร่วมประชุมในฐานะประธานเขตตรวจราชการ 6 จังหวัดอันดามัน และได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ติดตามกลั่นกรองวาระที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และภาคเอกชนทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้ว วันนี้เชิญประชุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ ระนอง และพังงา เพื่อให้ได้โครงการที่แต่ละจังหวัดนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กระบี่ให้พิจารณา โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จำเป็นจังหวัดละ 2-4 โครงการตามความเหมาะสม และได้ข้อสรุปทั้งหมด 17 โครงการ ประกอบด้วย 1.จังหวัดภูเก็ต 1)โครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์ เป็นโครงการบริหารจัดการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ งบประมาณ 280 ล้านบาท 2)โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่เทศบาลเมือง ช่วงตลาดเก่าของจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 50 ล้านบาท ระยะทาง 970 เมตร รวมงบประมาณทั้งสิ้นของจังหวัดภูเก็ต 330 ล้านบาท 2.จังหวัดกระบี่ 4 โครงการ 1)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลน งบประมาณ 84 ล้านบาท 2)โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวป่าคลองจิหลาด งบ 35 ล้านบาท 3)โครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ 31 ล้านบาท 4)โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัด น้ำพุร้อน 165 ล้านบาท รวม 315 ล้านบาท 3.จังหวัดระนอง 2 โครงการ ประกอบด้วย 1)โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน จังหวัดระนอง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4 จุด งบประมาณ 204 ล้านบาท และ 2)โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง 100 ล้านบาท รวม 304 ล้านบาท 4.จังหวัดพังงา 3 โครงการ 1)เร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติพังงา (ไม่ใช้งบประมาณ) เพราะตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้แล้ว ที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 2) โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดพังงา เพื่อก่อสร้างอาคารฉุกเฉิน 6 ชั้น 2 หลัง ที่โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลตะกั่วป่า รวมหลังละ 247 ล้านบาท รวม 495 ล้านบาท 3)โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการเขาหลัก 164 ล้านบาท รวม 695 ล้านบาท 5.จังหวัดตรัง มี 3 โครงการ 1) โครงการพัฒนาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูพยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก 247 ล้านบาท   2)โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังสู่มาตรฐานสากล 43 ล้านบาท   3)โครงการปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้ง 25 ล้านบาท รวม 316 ล้านบาท 6.จังหวัดสตูล      3 โครงการ 1)ศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานอันดามัน-เปอร์ลิส ของมาเลเซีย งบประมาณ 60 ล้านบาท 2)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเกาะหลีเป๊ะ 63 ล้านบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนานาชาติ 3)โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล 80 ล้านบาท รวม 203 ล้านบาท ทั้งหมด 6 จังหวัด 17 โครงการที่คัดแล้วว่ามีความสำคัญสูงสุดที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกมา รวมงบประมาณ 2,128 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดอันดามัน จะได้นำทั้งหมดนี้เสนอต่อที่ประชุมที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานเพื่อกลั่นกรองโครงการต่อไป และตนจะนำโครงการทั้ง 17 โครงการนี้กราบเรียนท่านนายกและแจ้งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ทราบ เพื่อรับไปดำเนินการต่อไปในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยมีการนำสินค้าธงฟ้า Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน มาจำหน่ายด้วย

 

ครม3

 

ครม2

 

ครม1

 

ครม4

จังหวัดพังงาประชุมกลั่นกรองแผนงาน โครงการ นำเสนอที่ประชุม ครม. ร่วมกับกลุ่มจังหวัดอันดามัน
            วันนี้ 3 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมประชุมจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน  และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมราชบพิธ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน  เพื่อพิจารณาสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับแผนงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของส่วนราชการที่รับผิดชอบ รวมทั้งคัดเลือกผู้นำเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวจัดการประชุนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดกระบี่ในระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.2564

 
 
 
 
ท1
 
 
 
ท2
 
 
ท3
 
 
ท4
 
 
ท5
 
 
ท6
 
จังหวัดพังงา ทอดผ้าป่า “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2564
วันนี้ 2 พ.ย.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)  อ.เมืองพังงา  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 และเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำหนด โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้มีความแตกฉาน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ สำหรับยอดเงินจากการทอดผ้าป่ารวมกับทั้ง 8 อำเภอและผู้มีจิตศรัทธาในวันนี้ เป็นเงิน 706,910 บาท

 

 

ป1

 

ป2

 

ป3

 

ป4

 

ป5

ผู้ว่าฯพังงา นำเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพย์ฯ ร่วมปลูกป่าในจวนฯ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
                 (วันนี้ 26 ต.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำ    ปีของชาติประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่าฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร พลิกฟื้นความสมบูรณ์ให้แผ่นดินในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นประดูป่า ต้นยางนา ต้นเทพทาโร ต้นกันเกรา ต้นจำปาและต้นตะเคียนทอง จำนวน 148 ต้น ทำการปลูกบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ อีกหลายปีวันข้างหน้าจะเจริญเติบโตขึ้นมากลายเป็นป่าในจวนฯ สร้างความร่มรื่น และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับศูนย์ราชการ ที่สำคัญนั้นกิจกรรมปลูกป่าในจวนวันนี้ ก็เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า   "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและ บำรุงรักษาต้นไม้

 
 
 
ต1
 
 
ต2
 
 
ต3
 
 
ต4
 
 
ต5
 
 
ต6
 
 
ต7
 
 
ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการ วางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช
        วันที่ 23 ต.ค.2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2564 หรือ "วันปิยมหาราช" หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเดิม)
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย และคุณูปการใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศนานัปการ ทรงบริหารประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ อาทิ ด้านการศึกษา การคมนาคม การปกครอง การสื่อสาร การไปรษณีย์โทรเลข การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และทรงประกาศเลิกทาส ส่วนด้านการต่างประเทศ ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งนัก ได้ทรงนำประเทศไทยให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกโดยดำเนินวิเทโศบายผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจ พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎรให้เป็นสุขร่มเย็น พสกนิกรชาวไทยจึงน้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชน
 
 
 
ช1
 
 
ช3
 
 
ช4
 
 
ช2
 
จ.พังงา ประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1
(วันนี้ 25 ต.ค.64) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา ไปยังที่ตั้งของทุกหน่วยงาน โดยมีวาระเพื่อทราบและดำเนินการ เช่น การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10 Flagships to DOPA ALL  Smart 2022), การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1, ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน, การสำรวจและตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายหมู่บ้านในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (Thai QM 2021,  และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564
 
 
 
C1
 
 
C2
 
 
C3
 
 
C4
 
 
C7
 
 
C6
 
พังงา เปิดการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต “1st  Laybay Suftskate Competition” 
               วันนี้ (21 ต.ค.64) ที่สนามเลเบย์ เขาหลัก เซิร์ฟแคปิตอล โรงแรมลา เวล่า เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต “1 st  Laybay Suftskate Competition”    โดยมีส่วนราชการ นายอำเภอตะกั่วป่า  ภาคเอกชน  และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการนำกีฬาเซิร์ฟสเก็ตที่กำลังเป็นกระแสมาแรงอยู่ในขณะนี้เข้ามาแข่งขันในจังหวัดพังงา ด้วยสนามที่ออกแบบรองรับการแข่งขันโดยเฉพาะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 200 คน การแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2564 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 Division โดยผู้แข่งขันต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่น ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ และ อสม. ทำการตรวจ ATK และสแกนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าสนามแข่งขัน ทางด้านมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้ประสานงานกับตำรวจภูธรในพื้นที่ พร้อมเข้าดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร 
              ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนมาโดยตลอด พร้อมใช้ระบบด้านสาธารณสุขนำทุกภาคส่วน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด19 ทั่วทุกหนแห่งทำให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจ การทำมาค้าขายของประชาชนหยุดลง มีผู้ได้รับผลกระทบทั่วทั้งจังหวัด ทางจังหวัดจึงได้เร่งนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลฉีดให้กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและให้การประกอบอาชีพต่างๆ กลับมาให้ได้เร็วที่สุด ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือน โดยกีฬาจะเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักกีฬาจากทั่วประเทศหรือจากต่างชาติเข้ามาที่จังหวัดพังงา....
 
 
 
เปดงาน 1
 
 
เปดงาน 2
 
 
เปดงาน 3
 
 
เปดงาน 4
 
 
เปดงาน 5
 
 
พังงา จัดกิจกรรมเก็บขยะ save for surf เก็บขยะชายหาด ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
             วันนี้ (20 ต.ค.64) ที่อุทยาแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา   นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายชยพล หิรัณย์กนกกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวสำนักงาน สาขาจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าสาขาพังงา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและกีฬา TAC  บริษัท ซีสตาร์ ทราเวล บริษัท Check in Andaman หอการค้าจังหวัดพังงา พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะจำนวน 100 คน เนื่องจากในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้เปิดการท่องเที่ยวประจำปี 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา หอการค้า จังหวัดพังงา บริษัทเช็คอินอันดามัน บริษัท Sunova และ Poon Sook Carft ร่วมทำกิจกรรม Save For Surf เก็บขยะพลาสติกตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในจังหวัดพังงา   และนำกลับมาผลิตเป็นกระดานเซิร์ฟ  สเก็ต โดยจะใช้ฝาของขวดพลาสติก 1,650  ฝา ในการทำเซิร์ฟสเก็ตหนึ่งอันและในอนาคตจะนำพลาสติกรีไซเคิลมาทำประโยชน์ให้กับสาธารณะต่อไปโดยเริ่มกิจกรรมนี้ ด้วยการไปเก็บขยะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นที่แรก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานฯในการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรม " Save For Surft" เก็บขยะชายหาด      ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 100 คน   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
หน้าที่ 1 จาก 29
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา