นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 8-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า)
สำหรับการจัดงานกาชาดจังหวัดพังงาในปี 2560 ภายใต้ธีม “ความรัก ความรู้ สู่ความสุขของปวงประชา” ซึ่งแนวคิดหลักในการลดความบันเทิง เผยแพร่วัฒนธรรม ให้ความรู้ เน้นนิทรรศการมีชีวิต และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา การเปิดงานได้เชิญโกไข่ จุมพล ทองตัน มาร้องเพลงคิดถึงพ่อหลวง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพตามรอยเสด็จในหลวงในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพังงา และที่สำคัญ การจัดงานกาชาดในปีนี้ อยู่ในช่วงที่จังหวัดพังงาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 “พิงกันเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มาพักที่จังหวัดพังงาเป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าทำให้ประชาชนมาเที่ยวงานเพิ่มขึ้น
ส่วนการรับบริจาคสิ่งของและเงินสดเพื่อนำไปเป็นรางวัลสลากมัจฉากาชาด โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจัดงานวันรับบริจาคธารน้ำใจสู่กาชาด ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
   
© จังหวัดพังงา