ผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์หรือเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
รางวัลเสียงทอง

ประเภท นายอำเภอ
รางวัลชนะเลิศ นายประวิน แสงสุริยา นายอำเภอทับปุด(หมายเลข 6)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธีระศักดิ์ ทองเกต ปลัดอำเภอกะปง(หมายเลข2)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอคุระบุรี (หมายเลข 3)
รางวัลชมเชย นายสราวุฒิ ชนะเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง (หมายเลข 4)
รางวัลเสียงทอง
ประเภท รวม
รางวัลชนะเลิศ นางสาวกีรติ ธรรมชาติ(หมายเลข 5) ตัวแทนนายอำเภอตะกั่วทุ่ง
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอนุศักดิ์ ปานภักดี(หมายเลข8) ตัวแทนอำเภอกะปง
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
 (หมายเลข 1)
รางวัลชมเชย นายวิฑูล บุญสบ(หมายเลข 20) ตัวแทนจากอำเภอเกาะยาว

รางวัลขวัญใจมหาชน
ประเภท นายอำเภอ
รางวัลชนะเลิศ นายสราวุฒิ ชนะเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง (หมายเลข 4) คะแนน 74,000 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอคุระบุรี (หมายเลข 3) คะแนน 57,000 คะแนน
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอเกาะยาว คะแนน 54,000 คะแนน

รางวัลเสียงทอง ประเภท รวม
รางวัลชนะเลิศ นายวิฑูล บุญสบ(หมายเลข 20) ตัวแทนจากอำเภอเกาะยาว
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสนธยา ยุคุณธาราภิรักษ์ (หมายเลข 19) ตัวแทนอำเภอ เกาะยาว
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม (หมายเลข 14)หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่
าวพังงา
สำหรับคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย
1.นายจุมพลทองตัน ศิลปินนักร้องค่ายแกรมมี่ ประธานกรรมการ
2.นายเอกลักษณ์ สมบัติบุญ ครูโรงเรียนอนุบาล
3นายกฤติชรินทร์ ศรีงาม ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา
4.นายซามูแอล นุ่นทอง ครูโรงเรียนสตรีพังงา และนายประยูร แทนบุญ ผอ.โiงเรียนบ้านทับช้าง

   
© จังหวัดพังงา