นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในการประชุมตรวจงานจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา