นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประชุมคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลจังหวัดตะกั่วป่า