นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ตรวจงานจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา