นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด