นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 )