นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - กล่าวรายงานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (เลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5)
2 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านกาชาด
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดโครงการคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา