นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 )
2 10:00 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านกาชาด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมการประชุมและรับฟัง การแถลงแผนถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จฯไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการจากเมืองตะโกลา ถึงเมืองตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสามแยกถนนอุดมธารา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา