นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 18:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่า ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถนนอุดมธารา ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า