นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 )
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านกาชาด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดโครงการคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา