นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)
2 15:45 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด
3 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พิธีเวียนเทียน) เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)