นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 - ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 09:00 - 00:00 - ร่วมพิธีวันมาฆบูชา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง