นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง)
2 10:30 - 00:00 ร่วมพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเกาะหมากน้อยและร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : รร.เกาะหมากน้อย อ.เมือง จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฏร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด