นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเกาะหมากน้อย และกล่าวต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รร.เกาะหมากน้อย อ.เมืองพังงา
3 16:00 - 00:00 ประธานในแห่พระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดพระธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วป่า