นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 10:30 - 00:00 ร่วมพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเกาะหมากน้อย และร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : รร.เกาะหมากน้อย อ.เมืองพังงา