นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 17:30 - 00:00 - ประธานฝ่ายฆราวาส ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง