นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
รายละเอียด : --
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร