นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ