นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กทม.