นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร