นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ