นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร