นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อ.ทับปุด
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุข ด้วยการถอดรหัส 4 DNA
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 18:00 - 00:00 - ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์วิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน