นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ