นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ (Cruise)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก