นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ต้อนรับ พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และร่วมพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพังงา (นายสุรัตน์ สุมาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา