นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์:ลานศิลป์สรรค์สร้างเด็กพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ประจำจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
3 19:30 - 00:00 ร่วมงานเลี้ยงรับรอง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2559 (นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา