นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ