นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อบต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา