นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมประชุมการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา