นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.ที่ดิน จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานประชุมการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน พัฒนาตนตามรอยพ่อ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้า อบต.มะรุ่ย อ.ทับปุด