นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ