นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่งคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม)