นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องสุพรรณิการ์ รร.วังสวนสุนันทา กทม.