นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว