นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ร้านที่นี่พังงา
2 10:00 - 00:00 - กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ม.7 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา