นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "Happiness for all : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา