นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 10:00 - ประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง