นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา