นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสยาม โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
2 15:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา