นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 20:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ประธานพิธีฯ) " งานรวมน้ำใจสู่ดาริสสลามวิทยา ครั้งที่ 9 "
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนดาริสสลามวิทยา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา