นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามัน อ.เมืองพังงา