นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
รายละเอียด :
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา