นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาพังงาเมือแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา