นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 11:00 - 00:00 - กล่าวรายงานในพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 อ.ตะกั่วป่า